www.birder.se

Gluttsnäppa / Common Greenshank
Tringa nebularia
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Tåkern, Östergötland, juli 2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marbäck, Västergötland, augusti 2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hornborgasjön, Västergötland, augusti 2005
 
 
 

Trehörningen, Komosse, Västergötland, juli 2005

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.birder.se