www.birder.se

Brunsprötad skymningssvärmare / Bedstraw Hawk-moth
Hyles gallii
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, september 2019
 
 
 
Hornborgasjön, utloppet, Västergötland, september 2015
 
 
 
Vinsarpsbron, Böne, Västergötland, september 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, juli 2008

 
 
 

www.birder.se