www.birder.se

Lövträdlöpare
Rhagium mordax
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Hjortsbacka, Marbäck, Västergötland, maj 2020
 
 
 

www.birder.se