www.birder.se

Schackbrädspiga
Propylea quatuordecimpunctata
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Flatasjön, Dalum, Västergötland, juni 2011
 
 
 

Blidsberg, Västergötland, maj 2009

 
 
 

www.birder.se