www.birder.se

Svartfläckig blåvinge / Large Blue
Maculinea arion
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Varholmens naturreservat, Dala, Västergötland, juli 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dala, Västergötland, juli 2013
 
 
 
Dala, Västergötland, juni 2011
 
 
 
Mästermyr, Gotland, juli 2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bro, Gotland, juli 2010
 
 
 
 
 
 
Dala, Västergötland, juli 2010
3 olika individer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dala, Västergötland, juli 2009
...på värdväxten kungsmynta

 

 

 

 
 
 

www.birder.se