www.birder.se

Svartprickigt sälgfly / Twin-spotted Quaker
Anorthoa munda
©  Foto: Ingemar Larsson


 

Blidsberg, Västergötland, april 2021
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, april 2020
 
 
 
 
 
 
Blidsberg, Västergötland, april 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se