www.birder.se

Violett blåvinge
Plebejus optilete
© 
Foto: Ingemar Larsson


 

Remmene skjutfält, Västergötland, juli 2022
 
 
 
 
 
 
Yttern, Västergötland, juli 2008
 
 
 
 
 
 
Lundby, Trädet, Västergötland, juni 2007
 
 
 
 
 
 

Utgärdsmossen, Humla, Västergötland, juni 2007

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

www.birder.se